Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési Tájékoztató összefoglalja a bortkostolunk.hu kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát. A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.  

1. ADATKEZELŐ

Az adatok kezelője Gencs Péter EV. Székhely/postázási cím: 2621 Verőce, Liszt Ferenc utca 12/4 ; adószám: 67814893-1-33 Elérhetőség: [email protected], vagy www.gencsworks.hu Adatkezelés nyilvántartási szám: bejelentés folyamatban Bejegyző bíróság: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Nyilvántartási száma: 50801284  

2. A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE

A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül. A következő pontban meghatározott célokra megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.  

3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A személyes adatok kezelésének célja 1. a felhasználóval való kapcsolattartás 2. a felhasználó azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése 3. felhasználói elégedettség tesztelése és mérése A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. A felhasználó a regisztráció során önként hozzájárul, hogy a 2. pontban említett típusú adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően felhasználja. Az adatkezelő a megadott adatokat bizalmasan kezeli.  

4. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI IDŐTARTAM

A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 730 napra szól, a session ID-k az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.  

5. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE

A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.  

6. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGALAPJA ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGAI

Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a [email protected] e-mail címen Gencs Péter tulajdonostól ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. Adatbirtokosok jogai: a. tájékoztatáshoz való jog b. hozzáféréshez való jog c. adatok helyesbítésének kérése d. törléshez való jog e. az adatkezelés korlátozásához való jog f. adathordozhatósághoz való jog g. tiltakozáshoz való jog  

7. A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA

A fitletters.hu weboldal a FULLCON IT Development Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 1108 Budapest, Tóvirág utca 8. 10. em. 43. Cégjegyzékszám: 01-09-298281, szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek. Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: információ beszerzése folyamatban  

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK

Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy Gencs Péter EV. a személyes adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements