20.9 C
Budapest
vasárnap, június 23
spot_img

Egri Csillag, az Egri Cuvée

2010-ben új bor született Egerben! Az egri borásztársadalom száz év elteltével ezért is látta elérkezettnek az időt, hogy megkeresse az egri bikavér fehér párját.

 

Az Egri borvidék már a ré­gi időkben is a házasítá­sok hazája volt, a szőlősgazdák már a szüret alkalmával „összeszedték” és taposták a kü­lönböző szőlőfajtákat, mert a város határában le kellet adni­uk a bortizedet a káptalannak.

Ma az ültetvényeknek majd­nem a felét fehér szőlőfajták alkotják a borvidéken. A borá­szok véleménye szerint a bor­vidék fehérborai nem kapták meg méltó helyüket a fo­gyasztók tudatában és az áru­házak polcain. 2010 elején fo­galmazódott meg hatvan egri borász ötleteként egy új fe­hérbor­ házasítás szükségessé­ge. Még abban az évben Legyen­ az ­új­ egri­ legenda­ névadója címmel pályázatot ír­tak ki a tervezett cuvée elneve­zésére. A beérkezett 3149 öt­letes név közül minden egri borász, illetve borászat ötöt választhatott ki. Végül a leg­esélyesebbek közül a bikavér párja az Egri Csillag nevet kapta, és azt levédették. A 2010­-es Bikavér Ünnepen hirdették ki ezt a bikavérhez hasonlóan közösségi márka­névként használt elnevezést.

Az Egri Csillag legendája

A bikavér megszületésé­nek mesés történeteihez ha­sonlóan a csillaghoz is kellett egy kapcsolható legenda.
2011­-ben erre is pályázatot hirdettek. A győztes, Csutorás­ Ferenc egri borász saját kutatása alapján, Csillagkapu néven született legenda valós, levéltári adatok szerint a régi időkben ismert volt Eger kör­nyékén. Valaha őrkunyhók fé­nye vezette a kereskedőket és a vándorokat, ezeket az egri szőlősgazdák építették a Nagy­-Eged hegyen és a város észak-keleti végein fekvő szőlőikbe.
A jelzőfények híre az egész országban elterjedt, így kelet­kezett a mondás, „ha Egerbe utazol, kövesd az egri csillagot”.

- Hirdetés -

Miből lehet Egri Csillag?

Az Egri Csillag az Egri Bika­vérhez­ hasonlóan önálló sza­bályozással rendelkezik, hogy a fogyasztó számára megbíz­ható minőségű, egyedi bor készüljön. A szabályok nem­csak a borvidék, de az egyes pincészetek saját stílusának magalkotását is lehetővé teszik.

A bor karakterét a termék­leírásban fogalmazták meg: legyen a bor friss, üde, virág ­vagy gyümölcsillatú, intenzív gyümölcsös ízű, száraz bor.

Hogy összetett bor szülessen, az alkotó szőlőfajták egyetlen bora sem lehet uralkodó. A termékleírás határozza meg a házasításhoz megengedett sző­lőfajtákat és azok arányát. Az Egri Csillagnak legalább négy­féle szőlőfajtából kell készül­nie, úgy, hogy egyik fajtából sem lehet 50%-­nál több és 5%­-nál kevesebb. Megkötés még, hogy a bor legalább felét Kár­pát-­medencei fajtáknak:

Rajtuk kívül a következő szőlőfajtákat lehet még használni:

Illatos szőlőfajták borai csak 30%­-ban alkothatják a cuvéet.

Az Egri Csillag bort a 2011­-es évjárattól december 1. után lehet minősíteni, és a szüretet követő év március 15-­től le­het forgalomba hozni. Így ké­szül a ­Classicus Egri Csillag. Az Superior Egri Csillag bor pa­lackozását legkorábban a szü­retet követő február 1. után lehet megkezdeni, és leg­alább 3 hónapig kell palack­ban érlelni. A Grand Superior Egri Csillag szigo­rú eredetvédelmi szabályok betartásával készült. Az enge­délyezett termésátlag hektáronként 35 hektoliter, és min­den alkotó bornak el kell ér­nie a 20­as mustfokot.
A termékleírás – korláto­zása ellenére – elegendő sza­badságot hagy a pincészetek számára saját stílusuk kialakí­tására is.

Eredmények

Az Egri Csillag fiatal kora ellenére számos borverse­nyen elért igen szép ered­ményekkel büszkélkedhet. Az éremeső bizonyítja, hogy a kategória nem csak papí­ron létezik. A versenyekre benevezett borok minőségben egységes képet mu­tatnak, kimondottan ma­gas élvezeti értékűek, az Egri Borvidéki Borversenyen már külön Egri Csil­lag kategóriába lehet ne­vezni. Az összes pincészet, minden borverseny ered­ményeit helyszűke miatt nem lehet felsorolni, csak néhányat említünk közü­lük: a Thum­me­rer­ Pince már 2011­-ben a VinAgora Nemzetközi Borversenyen ezüstérmet szerzett 2010­-es évjáratú Csillagával. A pincészet azóta minden évben elkészíti a házasítást, mely volt már a Legjobb Eg­ri Csillag, és a 2012-­es, 2013­-as évjárat aranyérem­ben részesült. A bor jelle­gében nemcsak az egri bor­vidék, hanem a pincészet stílusát is képviseli. Két fajta, a Leányka és a Királyleányka adja a bor fe­lét és az illatokat, amihez a Chardonnay, a Sauvi­gnon­ Blanc és a Tramini az ízek sokszínűségét, izgalmassá­gát, teltségét teszi hozzá.

 

Ehhez kapcsolódó tartalom:

 

forrás: magyarmezogazdasag.hu

Kapcsolódó tartalmak

3,128LikeTetszik
2,070KövetőKövetés
- Hirdetés -

Legfrissebb cikkek